Privacyverklaring

De privacyverklaring van Verledenvannederland.nl is heel eenvoudig; wij verzamelen & verwerken op geen enkele manier persoonsgegevens. Wil je meer informatie met betrekking tot onze privacy verklaring? We willen je dan vragen contact op te nemen via het betreffende contactformulier.

Cookies

Er wordt geen gebruik gemaakt van trackingcookies of soortgelijk. Wij verwerken geen gegevens voor analyse.

Bewaartermijn gegevens

We verzamelen geen gegevens. Omdat we toch een bewaartermijn moeten aangeven, is de bewaartermijn van Verledenvannederland.nl als volgt: Wij bewaren gegevens zolang het nodig is om hierboven benoemde doelen te behalen.