BTW berekenen

BTW calculator

Iedereen, particulier of ondernemer, die een aankoop van een product of een dienst doet krijgt te maken met BTW berekenen. BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde en betreft een belasting die van toepassing is op verkochte goederen en diensten in Nederland.

Ondernemers krijgen een BTW-nummer na registratie van hun bedrijf bij de kamer van Koophandel. Het BTW- nummer staat onder andere op de brieven en formulieren die de Belastingdienst verstuurt. Het BTW nummer dient tevens op facturen te worden vermeld.

Het BTW-nummer bestaat altijd uit de volgende onderdelen:

  • De landcode NL
  • Een fiscaal nummer of burgerservicenummer
  • Een toevoeging van 3 posities: B01 t/m B99

Een BTW-nummer heeft altijd 14 tekens. Een voorbeeld van een BTW-nummer is NL001234567B01. Wanneer het fiscaal of burgerservicenummer minder dan 7 bevat wordt het BTW-nummer met nullen aangevuld na de landcode.

In sommige gevallen wordt het BTW-nummer ook wel BTW-identificatienummer genoemd. In Nederland berekenen we BTW met meerdere BTW tarieven. Ook kan er in sommige gevallen sprake zijn van vrijstelling. Hierbij valt te denken aan medicijnen die op doktersrecept door een apotheek worden verstrekt, maar ook het geven van onderwijs en het verlenen van medische hulp. Ook op een aantal diensten die een bank verleent wordt geen BTW berekend.

Voor het overige zijn de volgende BTW-tarieven van toepassing:

  • Het 0% tarief, dat van toepassing is op goederen die naar een ander land worden vervoerd;
  • Het 9% tarief, dat wordt berekend over goederen en diensten die in de regel tot de eerste levensbehoeften van mensen vallen. Denk hierbij aan voedingsmiddelen, maar ook aan het herstellen van kleding of schoenen;
  • Het 21% tarief, dat van toepassing is op alles dat niet onder het 0% of het 9% tarief valt.

Ondernemers hebben de verplichting om bij de levering van goederen of diensten het juiste BTW-tarief in rekening te brengen bij de afnemer van deze goederen of diensten. Op de factuur wordt op een aparte regel aangegeven welk BTW-tarief wordt gehanteerd en over welk bedrag dit wordt berekend. Wanneer er sprake is van goederen die tegen verschillende BTW-tarieven (9% en 21%) dienen te worden, worden deze op aparte regels getoond.

Op bovenstaande wijze wordt er door ondernemers zowel BTW via de verkoopfactuur geïncasseerd als betaald via de inkoopfactuur. Aan het eind van een periode, meestal het kwartaal, Dient de ondernemer aangifte te doen bij de Belastingdienst. Dit wordt ook wel de Aangifte Omzetbelasting genoemd. Op basis van het saldo van zowel de betaalde als de ontvangen BTW volgt een aanslag (te betalen) of een teruggave van BTW. Voor particulieren is het niet mogelijk om BTW terug te vorderen bij de Belastingdienst daar zij feitelijk aan het eind van de keten van (in)kopen en verkopen zitten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.