Oppervlakte cirkel berekenen

Oppervlakte cirkel berekenen

Cirkels zijn overal om ons heen, ook op manieren die we misschien niet direct doorhebben. Voor de hand liggend zijn bijvoorbeeld wielen, oorbellen en borden, voor zowel verkeer als voedsel. Maar het orgaan waarmee we deze dingen waarnemen is ook rond, het oog dus. Velen zullen de wiskundelessen nog niet vergeten zijn waar eindeloos de oppervlakten en omtrek van verschillende vormen berekend moesten worden. Wat er tegenwoordig nog van die kennis in het ‘echte’ leven wordt gebruikt is bedroevend weinig. Niet verrassend dus als de formule met ergens een pi is weggezakt. Geen nood, hier volgt een korte opfriscursus voor de oppervlakte van een cirkel berekenen.

Meten is weten

Voordat begonnen kan worden met toepassing, is eerst een klein stukje theorie van belang. Wat betekenden al die termen ook al weer? Om te beginnen: een cirkel is iets anders dan een bol, eerstgenoemde is namelijk plat, een bol is een driedimensionale vorm. Hier hebben we het dus over cirkels, platte, ronde schijven. Als hulpmiddel wordt een bord genomen. Wanneer er op een willekeurig punt op de buitenste rand een stip wordt gezet, en vervolgens de rand gevolgd wordt vanaf de stip tot aan die stip, is dat de omtrek. De totale lengte van de rand als het voorwerp uitgerold zou worden dus. De formule voor deze berekening luidt als volgt: 2πr. De r staat voor radius, dit is de afstand van het exacte midden rechtstreeks naar de rand. De diameter is wat anders, dat is de totale doorsnede, van rand tot rand, twee keer de radius dus. Het bord waar we het steeds over hebben zal waarschijnlijk een radius van zo’n 15 cm hebben, de omtrek is dus 2 x π x 15 = 94 cm.

Vierkante centimeters

Dan nu de oppervlakte, niet in cm maar in cm2, vierkante centimeter. De oppervlakte is het totale gebied dat het bord bedekt. Het kan gezien worden als het bord op een groot vel papier plaatsen, de vorm tekenen en uitknippen om die vervolgens te verdelen in zo veel mogelijk vierkantjes van 1 bij 1 cm. De formule? πr^2, waarbij ^2 ‘tot de macht twee’ betekent. Ons bord heeft dus een oppervlakte van π x(15^2)= 709 cm2.

Grootste pizza

Wat we nu aan deze kennis hebben is misschien nog niet helemaal duidelijk, het voelt weer net als die wiskundeles waar we nooit meer wat mee gedaan hebben. Op de website maatmeten.nl, waar allerlei rekenkunstjes zijn terug te vinden naast die van een cirkel, staat een overtuigend voorbeeld. Bovenstaande formules kunnen namelijk gebruikt worden om uit te rekenen wat de oppervlakte van een pizza is, om de grootste voor het minste geld te kunnen bestellen. Reden genoeg om pi weer uit te nodigen in ons dagelijks bestaan!

Oppervlakte pizza

Leave a Reply

Your email address will not be published.